Zehirli atıklar düşük dozlarda bile insan ve hayvanların hayatı için öldürücü olan ve diğer canlıların kanserojen maddeler ile mutajen teratojen etkiye sahip düşük sıcaklıkta alevlenebilen patlayıcı radyasyonlu maddelerdir. Dereye akarsulara karıştıklarında oradaki canlıların ölümüne neden olurlar aynı zamanda bitkilerinde ölümüne sebep olur.

Zehirli atıklar nelerdir?

Tehlikeli madde ile pislenmiş bez, eldiven, üstübü gibi atıklar

Boya ve vernik kalıntıları,,

Atık Yağlar (Motor, makine ve türbin yağları, sentetik ve mineral yağlar, emülsiyon ve solüsyonlar),

Organik solventler,,

Eski piller ve aküler,

Metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında oluşan ve yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal talaşları, metalik çamurlar v.b.)

Florasan lambalar,

Pestisitler,

Asbest içeren maddeler,

Filtre tozları

Siyanür içeren sertleştirme tuzları

Metal içeren boya ve fosfat çamuru

Yağ içeren kablo atıkları

Fotoğrafçılık endüstrisinden kaynaklanan film banyo suları gibi atıklar verilebilir.


İrtibat : 0 212 606 03 24

Email : e-atik@eag.com.tr