Çevre mühendislerimiz tarafından İmha edilecek atıkla ilgili inceleme yapılıp tarafınıza ayrıntılı bilgi verildikten sonra;

Atık alım bilgi formu düzenlenir.

Operasyon Yönetimi tarafından imha edilecek atık malzemeler ‘’Uzman’’ ekibimiz tarafından lisanslı araçlarımızla alınır ve belgeli tesisimize getirilir.

Lisanslı atık tesisimize getirilen malzeme ve ürünler son model makinalarımızla küçük parçacıklara ayrılarak kullanılamaz hale getirilir.

İstenildiğinde Noter hazır bulundurulur.

Parçalanan ürün ve malzemeler Geri Dönüşüm ve Bertaraf işlemlerine tabi tutulmak üzere gerekli prosedürler uygulanır.

Tüm bu işlem aşamaları fotoğraf, video kamera çekimi eşliğinde ve imha sahibi Firmadan gelen Yetkililer nezaretinde yapılır. İstenildiğinde imha işlemi canlı olarak imha firması tarafından izlenebilir Ürün İmha Tutanağı Düzenlenir.

İmha işleminden sonra atıklar ilgili tesislere sevk edilir.

Başlangıç ve bitiş aşamasına kadar geçen süreçlerden elde edilen veriler Fatura da eklenmek kaydıyla İmha sahibi Firma Merkezine intikal ettirilir.

Tüm imha işlemlerini 'ISO 45001 Bilgi Güvenliği' ve de TSE en 'ISO 15713 Gizli Malzemenin Güvenli İmhası'' Sertifikalarımız ile yapmaktayız.


İrtibat : 0 212 606 03 24

Email : e-atik@eag.com.tr