Tehlikeli Atıklar; Çevre ve İnsan için tehlike arz eden yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı, tahriş edici ve zehirli atıkların tümüne verilen genel bir tanımlamadır.

Tehlikeli atıkların canlıların sağlığını tehdit eden özelliklerinden dolayı diğer atıklardan ayrı olarak uygun bir şekilde toplanıp işlem görmesi zorunludur.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme arttıkça, beraberinde atık miktarı da artmakta ve gelişme ile birlikte tehlikeli atık kavramı çevre sorunları arasında yerini almıştır. Toplumların ekonomik gelişmeden vazgeçmeleri beklenemeyeceğinden, çözüm hem ekonomik gelişmeyi devam ettirecek, hem de çevreyi koruyacak yeni yaklaşımların geliştirilmesidir.

Çeşitli endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan tehlikeli atıkların doğrudan uzaklaştırılması çevresel açıdan büyük sakıncalar yaratmaktadır. İnsan sağlığını doğrudan veya dolaylı yönden tehdit eden bu tür atıkların özel işlemlerden geçirildikten ve tehlike yaratan kirleticiler minimum düzeye indirildikten sonra uzaklaştırılması gerekmektedir.

Tehlikeli atıklarınızın imhası için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


İrtibat : 0 212 606 03 24

Email : e-atik@eag.com.tr