Fotoğrafçılık işlemleri atıklarımızdan Röntgen, matbaa ve gazete filmleri ile atık fikser suları tehlikeli atık sınıfına giren birer geri kazanım maddesidir. Geri kazanımın amacı, tehlikeli atıklarımızı doğaya verip çevreyi kirletmelerini önlemek ve ülke ekonomimize geri dönüşüm olarak bir katkı sağlamaktır. Fotoğrafçılık ile ilgili atıklardan geri kazanımı ya da arıtımı yapılanları şöyle verebiliriz:

-Sağlık kurumlarının Röntgen bölümü banyo (developer,fikser,film) atıklarının arıtımı

-Gazetelerin film baskı bölümü banyo (developer,fikser,film) atıklarının arıtımı

-Film çıkışı alan matbaaların film baskı bölümü banyo(developer,fikser,film) atıklarının arıtımı

-Matbaaların kalıp açma sularının arıtımı

-Reprodüksiyon film kesimi yapan firmaların atık filmlerinin geri kazanımı

-Hastane arşiv filmlerinin geri kazanımı


Röntgen filmi ve matbaa filmlerin geri kazanımı

Röntgen ve matbaa filmlerimizden gümüş elementinin geri kazanımı gerçekleştirilir. Röntgen filmlerimiz ve fotoğraf sanayimizde kullanılan hammaddelerden gümüş tozu ile sırlamalarda kullanılan civa ve benzeri maddeler geri dönüşüm tesislerimizde tekrar ayrıştırılır. Ayrıştırılmış olan bu maddeler cam sanayimize satılır ve orada düz cam yüzeylerinin sırlanması suretiyle çeşitli türde aynaların yapımında kullanılır.

Gümüş elementinin geri kazanılması için çok çeşitli yöntemler ve teknikler vardır. Geliştirme ve tespit banyolarına ait gümüş içerikli çözeltilerden gümüş sülfür ve gümüşün geri kazanılması gelişmiş, kapsamlı bir tesiste mümkündür. Ultrafiltrasyon dediğimiz bir yöntem ile sıvı bileşenlerine ayrılır, sonrasında karışım belirli bir hızla ve 1.8 bar basınç altında yarı geçirgen bir membrandan (filtreden) geçirilir. Çözünmüş maddeler membrandan geçerken, çözünen maddeler membran yüzeyine paralel olarak akarlar ve böylece ayrım gerçekleşmiş olur.

Röntgen filmlerinin sıvı tabakalarının üzerleri çok fazla miktarda gümüş tozu içerir. Bugüne kadar üzerlerine uygulanan geri kazanma yöntemi ise kuru yakma yöntemidir. Bu yöntemin koku sorunu, kurum sorunu, curuf vb. gibi çok sayıda olumsuz çevresel etkileri vardır. Bu yüzden Osaka'da ki birçok enstitü tarafından gümüşü enzimatik yolla geri kazanan bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemde filmler önce kesilir, sonra da içinde NaOH (kostik) bulunan 35 - 40 0C'de bir tankta pH 10 -11 arasında şişmeye bırakılır ve 5 dakika boyunca bir reaktörde enzim ile muamele edilir. pH değerinin çok yüksek olması halinde 15 dakikalık bir bekleme süresi yeterlidir. Gümüşü içeren reaksiyon elemanları nötralizasyon (nötrleştirme) tankına alınır ve gümüş bir yumaklattırıcı ile çöktürülür, çamur da alınır. Çamuru ergitmek suretiyle de içindeki gümüş % 99,6 saflıkta geri kazanılır.

EAG GERİ DÖNÜŞÜM olarak; Röntgen Filmleri, Röntgen Filmi, Atık Röntgen Filmi, Atık Röntgen Filmi Alımı, Atık Röntgen Filmi Alan Firmalar, Hurda Röntgen Filmi Alımı, Hurda Röntgen Filmi Alan Firmalar, Matbaa Filmi, Matbaa Filmleri, Atık Matbaa Filmi, Atık Matbaa Filmleri, Atık Matbaa Filmi Alımı, Atık Matbaa Filmi Alan Firmalar, Sinema Filmleri, Sinema Filmi, Atık Sinema Filmi, Atık Sinema Filmi Alan Firmalar, Röntgen Fixer, Röntgen Fixer Suları, Röntgen Fixer Suyu Alan Firmalar, Röntgen Fikser, Röntgen Fikser Suları, Röntgen Fikser Suyu, Röntgen Fikser Suları Alanlar, Matbaa Fixer, Matbaa Fikser Suyu, Matbaa Fixer Suyu, Atık Matbaa Filmi, Atık Matbaa Fixer Suyu, Atık Matbaa Fikser Suyu, Hurda Gümüş, Hurda Gümüş Alınır, Hurda Gümüş Alımı, Atık Fixer, Atık Fikser, Hastane Atık Röntgen Suları, Hastane Atık Röntgen Filmleri, Hastane Arşiv Filmleri, Hastane Arşiv Röntgen Filmleri, Hastane İhaleleri, Hastane Röntgen Filmi İhalesi, Hastane Röntgen Fixer İhale, Fikser İhale, Hastane Atık Röntgen Filmler, Atık Röntgen Filmleri, Röntgen Banyo Solüsyon Suyu Alımı, Röntgen Banyo Solüsyon Suyu Alım, Radyolojik Film Atık Banyo Solüsyonları, Radyolojik Film Atık Röntgen Filmleri, Atık Matbaa Filmleri, Fotoğraf Filmleri, Fotoğraf Stüdyosu Atık Solüsyon Suları, Fotoğrafik Banyo Suları, Fotoğraf Banyo Suları, Karanlık Oda Banyo Solüsyonları, Karanlık Oda Banyo Solüsyonu Alımı, Karanlık Oda Banyo Solüsyonu Alan Firmalar, Developer Arıtımı,Hurda Röntgen Film Alımı, Banyo Suları, Kullanılmış Röntgen, Röntgen Malzemeleri Satımı, Atık Banyo Suları , Gümüş Geri Dönüşüm Hizmetleri, Röntgen Suyu, Atık Röntgen, Röntgen Filmi, Tehlikeli Tıbbi Atıklar, Atık Developer, Fikser Suları, Solüsyonları, Developer Geri Dönüşüm, Developer Alan Firmalar, Developer İhale, Konularında Uzman ve Deneyimli Kadroya Sahip Bulunmaktadır.

Gerekli ve daha ayrıntılı bilgi için çağrı merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.


İrtibat : 0 212 606 03 24

Email : e-atik@eag.com.tr