LİTYUM İYON PİLLERİ (Li İon)

Pil teknolojilerinin geçmişinde lityum kullanılarak yeni bir pil türü geliştirilmesi çalışmaları yoğun bir şekilde yer almıştır. Bugün yüksek enerji yoğunluklarına ihtiyaç duyulan birçok uygulamada lityum iyon pilleri tercih edilmektedir. Şarj edilebilir nitelikteki lityum pillerinin bünyesinde metal halinde lityum bulunmaz. Li İyon pillerinin başlıca kullanım yerleri cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlardır. Endüstriyel türdeki Li İyon sistemleri ise bu gün hibrit türü elektrikli araçlar için önemli bir enerji kaynağını teşkil etmektedirler. Li İyon pilleri NiCD veya NiMH pilleri ile ölçüleri açısından birebir değişken değildirler ve pillerin kullanım koşulları ile şarj metotları çok farklıdır. Diğer tüm pil sistemlerinin aksine , bu pilin bünyesindeki aktif maddeler reaksiyona girmez. Bunun yerine lityum iyonları şarj ve deşarj işlemleri esnasında pozitif ve negatif elektrotlar arasında sürekli yer değiştirir. Li İyon pillerinin enerji yoğunluğu büyük ölçüde katot maddesine bağımlıdır. Bu maksat için günümüzde kobalt oksit genellikle kullanılır. Bu suretle üretilen Lityum Nikel Kobalt pillerinde 240 Wh /kg seviyelerine kadar enerji yoğunlukları yaratılabilmektedir. Şarjlı pil sistemleri arasında Li İyon pilleri ağırlık ve hacim esasına göre en yüksek enerji yoğunluklarına sahip olan sistemdir. Örneğin bu enerji yoğunluğu standart NiCd pillerine nazaran 2 mislidir. Ayrıca Li İyon pillerinin mevcut enerji kapasitelerini ileride daha da arttırmak mümkün görülmektedir. Pil geriliminin 3,6 volt olması çok önemli bir avantajdır. Cep telefonları genellikle tek bir Li İyon pili ile çalışır. Buna karşılık aynı görevi 1,2 volt gerilime sahip 3 adet nikel esaslı pil yapmak zorundadır. Li İyon pil sistemlerinde hafıza veya tembellik sendromu yoktur. Buna karşılık pillerin %40’lık şarj seviyesinde depolanması bir çok imalatçı tarafından tavsiye edilir.


Elektrik ve Elektronik cihazların Söküm-Demontaj / Parçalama işlemlerinden ortaya çıkarılan muhtelif elektronik cihaz parçaları EAG Geri Dönüşüm A.Ş. tarafından Geri Dönüştürülmek üzere Yurtiçi ve Yurtdışı Rafineri Partnerlerimize ulaştırıyoruz


İrtibat : 0 212 606 03 24

Email : e-atik@eag.com.tr