Çevre kirliliğinin temel sebepleri arasında çevreye atılan atıklardır. Bu atıklardan ise çevreye en çok zarar vereni elektronik atıklardır. Teknolojini her gün daha çok hız kazandığı günümüzde bu kaçınılmaz bir durumdur. Çevrenin daha az zarar görmesi için geri dönüşüme destek verilmelidir. Bunun için özel kurumlarla birlikte belediyeler de hizmet vermektedir.

Elektrik ve elektronik atıkların geri dönüşümü bu atıkların toplanarak birbirinden ayrılması işlemleriyle başlar. Ayrılan materyaller çeşitli sınıflara ayrılarak belirli raporlar tutulur.

Toplanan ve birbirinden ayrılan elektronik ürünleri plastik kasalarda güvenli bir şekilde muhafaza edilir. Elde edilen bakır, demir ve plastik gibi ürünler özel kasalara yerleştirilerek geri dönüşüm için ilgili kuruluşlara gönderilir. Elektronik eşyaların geri dönüşümü ekonomi açısından da büyük önem taşımaktadır.

Teknoloji her geçen gün ilerlediği için insanların kullandığı ve ihtiyaç duydukları eşyalar da değişiyor. Bunların değişmesi elden çıkan elektronik eşyaların artmasına neden oluyor. Böylece kullanılan ve elden çıkan eşyaların ayısı artıyor. Bunların bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Tek çözüm ise geri dönüşümdür.


İrtibat : 0 212 606 03 24

Email : e-atik@eag.com.tr