EAG Geri Dönüşüm, atık yönetim sürecinin olgusu olarak üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların, üretilmelerinden başlayarak, denetlenip kontrol altına alınması ile toplum ve çevre sağlığına en az zarar verecek şekilde uzaklaştırılmasını hedeflemiştir. Sağlıklı ve ekonomik çözümler üretip ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları içeren ile e-atık üreticilerine uluslar arası standartlarda elektronik atık yönetiminde hizmetler sunulması için çevre ve doğal kaynakların korunması, firmamız tarafından temel amaç olarak ilke edinilmiştir.

2872 Çevre Kanunu kapsamında, A.E.E.E Yönetmeliği kapsamında aşağıda kategorize edilmiş ürünlerin toplama & Ayrıştırma & Berterafına yönelik hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Elektrikli ve Elektronik Eşya Kategorileri

Büyük ev eşyaları Küçük ev aletleri Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları Tüketici ekipmanları Aydınlatma ekipmanları Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere) Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri Tıbbî cihazlar İzleme ve kontrol aletleri Otomatlar


İrtibat : 0 212 606 03 24

Email : e-atik@eag.com.tr