Atık Toner kartuşların üretiminde yaklaşık 3 litre ham petrole ihtiyaç duyulmaktadır, her geri kazanılan toner hammadde ve enerji tasarruf sağlamaktadır. Atık toner geri dönüşüm şirketleri uzun yıllardır bulunmalarına rağmen, yine de tonerlerin % 80’ı çöpe atılmaktadır, oysaki çoğu toner ve kartuşlar geri dönüştürülebilmektedirler.

Atık Toner kartuşların geri dönüşümü birincil hammadde kullanımını azaltmakla birlikte doğal kaynakları korumaktadır. Ayrıca tonerler çözücü madde içerdiklerinden dolayı Tehlikeli Atık sınıfında yer almaktadır. 1 ile 10 mikron arasındaki toner tozu nefes alırken kolayca ciğerlere ulaşabilmektedir ve bu yüzden kanser ve astım hastalığına yol açabilmektedirler. İnsan sağlığına da zararları olan Arık Toner Kartuşlar, doğru prosesler ile işleme tabii tutulmalı, işleme esnasında yüksek derecede iş güvenliği sağlanmalıdır. Türkiye’de yakma tesislerine gönderilen Atık Toner ve Kartuşlar, EAG Geri Dönüşüm tarafından Yurtıdışında bulunan tesislerde geri kazanımı mümkün fraksiyonlara ayrıştırılmakta ve aynı zamanda toner tozu da tutulabilmektedir. Plastik, Demir, Alüminyum, Mıknatıs vs. içeren Toner Kartuşlar % 98 ham maddesel olarak değerlendirilebilmektedir. Atık Toner Kartuşların % 42’sini oluşturan Plastik tekrar başka bir üründe kullanılması için piyasaya verilmektedir.

EAG Geri Dönüşüm elektronik atık kapsamında alabildiği atıkları özel geri dönüşüm yöntemleri ve uygun geri kazanım prosesleri ile işlemekte ve yüksek kalitede hammadde geri kazanımı sağlamaktadır.


İrtibat : 0 212 606 03 24

Email : e-atik@eag.com.tr