Kullanıcı tarafından tüketildikten sonra doğaya bırakıldığında ekosisteme zarar veren maddelere atık denir. Teknoloji ve bilimin ilerlemesiyle ihtiyaçtan fazla üretim gündeme gelmiş, bu durum tüketim toplumunu yaratmıştır.

Tüketim üzerine kurulu bir toplum, kuşkusuz sadece ihtiyaç doğrultusunda tüketmemekte, gerek duyduğu - duymadığı her şeyi tüketmektedir. Bu da atık konusunu gündeme getirmektedir.

Atıkları sınıflandırmak gerekirse, genel olarak evsel, tıbbi, elektronik, inşaat atıkları gibi ayrım yapılabilir. Bunların doğada çözünürlüğü değişiklik göstermekle beraber en geç yok olanlar elektronik atıklar ve plastiklerdir. Bu yüzden bunların dönüştürülmesi veya imha edilmesi doğa için hayati önem taşımaktadır.

Elektronik atıklar, kendi içinde çeşitlere ayrılmakla beraber bunların dönüştürülmesi oldukça zordur. Çünkü içerdiği maddeler doğada zor yok olan türdendir. Örneğin yazıcılarda kullanılan tonerler, içerdiği mürekkep ve plastik madde nedeniyle zor dönüştürülebilir.

Bunun yerine atık mürekkep imha-bertaraf edilebilir. Önce bir bölgede biriktirilip, bazı kuruluşlar tarafından da yardım alınarak imha edilebilir ve böylece çevreye verdiği zarar önlenmiş olur.

Tehlikeli Atık Yönetmeliği'nde belirtilen tehlikeli atık kodu: ''08 03 17* Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri'' ve ''08 03 18 08 03 18 dışındaki atık baskı tonerleri'' kodları göz önünde bulundurularak imha işlemi yapılmaktadır.

Atık mürekkeplerinizin imha-bertarafı için çağrı merkezimizden iletişime geçebilirsiniz


İrtibat : 0 212 606 03 24

Email : e-atik@eag.com.tr