Çeşitlilik & Kapsayıcılık

'Kuruluşları, İnsanları ve Çevreyi Korumak'

Çeşitlilik & Kapsayıcılık

EAG Geri Dönüşüm, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmek için engellerden arınmış bir atmosfer sağlamaya kendini adamıştır. Tüm çalışanların, paydaşların ve harici personelin çeşitliliğini ve kapsayıcılığını kutlar ve memnuniyetle karşılarız.

Farklı fikirlere ve inançlara saygı duyan bir ortamı teşvik etmek EAG Geri Dönüşüm'ün politikasıdır. Bunu yaparken, istihdamda eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık sağlarız. Destekleyici bir çalışma ortamını ve tüm çalışanlar için fırsat eşitliğini memnuniyetle karşılayan ve teşvik eden bir kurum kültürünü sürdürmekten gurur duyuyoruz.