Atık Kod GruplarıAtık Kod Grupları

Tüm atık kod gruplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


01 No'lu Atık Kod Grubu

02 No'lu Atık Kod Grubu

03 No'lu Atık Kod Grubu

04 No'lu Atık Kod Grubu

05 No'lu Atık Kod Grubu

06 No'lu Atık Kod Grubu

07 No'lu Atık Kod Grubu

08 No'lu Atık Kod Grubu

09 No'lu Atık Kod Grubu

10 No'lu Atık Kod Grubu

11 No'lu Atık Kod Grubu

12 No'lu Atık Kod Grubu

13 No'lu Atık Kod Grubu

14 No'lu Atık Kod Grubu

15 No'lu Atık Kod Grubu

16 No'lu Atık Kod Grubu

17 No'lu Atık Kod Grubu

18 No'lu Atık Kod Grubu

19 No'lu Atık Kod Grubu

20 No'lu Atık Kod Grubu


01 01 Maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 01 01 Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 01 02 Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 03 Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları A
01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları M
01 03 06 01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları
01 03 07* Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar
01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur
01 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
01 04 Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar
01 04 07* Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar M
01 04 08 01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları
01 04 09 Atık kum ve killer
01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar
01 04 11 01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar
01 04 12 01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar
01 04 13 01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar
01 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
01 05 Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları
01 05 04 Temizsu sondaj çamurları ve atıkları
01 05 05* Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları M
01 05 06* Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları M
01 05 07 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları
01 05 08 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları
01 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 


Daha detaylı bilgilendirme için bize ulaşabilirsiniz!

Şimdi Arayın : 0 212 606 03 24

E-mail Gönderin : e-atik@eag.com.tr