Atık Alım HakkındaAtık Beyan Sistemi (TABS) Kullanım Kılavuzu

TABS (Tehlikeli Atık Beyan Sistemi) Beyanları Nasıl Yapılır?

Çevre Mevzuatı gereği tehlikeli ve tehlikesiz atık üreticileri atık beyan formunu her yıl bir önceki yılın bildirimini içerecek şekilde en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür. Bahsedilen beyan formlarının doldurulması için hazırlanan web tabanlı programa https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden ulaşılabilinmektedir. Entegre çevre bilgi sisteminde yer alan Atık Yönetim Uygulaması (TABS bileşeni) ) her yıl Ocak - Mart ayları arasında atık üreticilerinin beyan girişine açılmakta ve 31 Mart itibarıyla beyan girişine kapatılmaktadır.

Atık üreticilerinin, yukarıda bahsedilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri için öncelikle Bakanlığımızın Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıt olmaları gerekmektedir. Üreticiler, e-devlet şifresi ile https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak Atık Yönetim Uygulaması altında yer alan beyan formlarını (TABS) doldurup onaylayarak çıktı alabileceklerdir.

ATIK Beyan İşlemleri

Atık beyan işleminde bulunacak firmalar http://online.cevre.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı ve parolalarıyla sisteme giriş yaparlar. Firma daha sonra Atık Yönetim Uygulaması kısmından Atık Beyan İşlemleri (TABS) sekmesine geçiş yapar. Firma bir önceki yıla ait beyan işlemlerini Güncel Beyan Giriş/ Güncelleme kısmından yapabilmektedir. Beyan işlemleri her yıl Ocak ayında açılır ve Mart ayı sonunda kapanır.

Güncel Beyan Girme

Güncel Beyan Giriş/Güncelleme sekmesi tıklandığında açılan ekrandaki işlemler sırayla 3 aşamada gerçekleştirilir. İkinci aşamada ise Tesis kodu (NACE) bilgileri doldurulmalıdır. NACE kodları 6 haneli olup (xx.yy.zz) firmanızın faaliyette olduğu alanı göstermektedir. NACE kodlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB) tarafından da yayımlanmaktadır. Ayrıca, firmanın NACE(faaliyet) koduna e-vergi levhasından ulaşılabilir veya GİB web sitesinde yayımlanan listeden kod bulunabilmektedir.

NACE kısmının ilk satırı zorunludur. NACE kodu listeden seçilir daha sonra firmaya ilişkin kapasite bilgisi girilmektedir. Firmaların kapasitesi eğer üretim yapıyorsa üretim kapasitesi, satış yapıyorsa yıllık satış miktarlarıdır. Eğer bir üretim veya satış yapılmıyorsa verilen hizmete ilişkin kapasite girilir.(Örneğin; Aile Sağlığı Merkezleri kapasite kısmına yıllık bakılan hasta sayısını yazması vb.). Kapasite kısmı girişi yapıldıktan sonra bu kapasiteye ilişkin birim seçilir. Birimler kg/yıl, lt/yıl, adet/yıl ve diğer seçeneklerinden oluşmaktadır. Firmalar kendilerine uygun birimi seçerek açıklama kısmına geçerler. Açıklama kısmı zorunlu bir alan olmamakla birlikte NACE’ye veya onun kapasitesine ilişkin bir açıklama girilmek isteniyorsa bu alandan gerçekleştirilmektedir. Ancak; birim “diğer” seçildiyse açıklama kısmı zorunludur.

Diğer NACE satırları tesisin başka faaliyet kodları varsa girilmelidir. NACE girildiyse tüm satır aynı şekilde doldurulmalıdır. NACE ile ilgili tüm bilgiler girildikten sonra “Tesis Kodu (NACE Bilgilerini Kaydet)” butonuna basılır ve ikinci aşama tamamlanmış olur.

Üçüncü aşama Beyan Edilecek Atıklar kısmıdır. Firmalar bu kısımdan atıklarına ilişkin beyan işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Eğer, beyan yapılan yıla ilişkin beyan edilecek atık yok ise “beyan edilecek atığım yoktur “ kutucuğu işaretlenir ve direkt onay aşamasına geçilir.Beyan edilecek atık varsa “Yeni Atık Beyanı Ekle” butonuna basılır.

Açılan sayfada yer alan kısımlar sırasıyla doldurulur. İlk önce beyan edilecek atık “Atık” sekmesinden atık kodu ve adı ile de arama yapılarak seçilebilir veya listeden 6 haneli kodlara kadar gidilerek seçilir. Beyanı yapılan atık yağ ise “Atık Türü Yağ ise Kategorisi” sekmesinden kategori bilgisi girilir. Daha sonra sırasıyla miktarı ve ölçü birimi girilir.

“İşlemin Nerede Yapıldığı” sekmesinde 4 seçenek vardır. Bunlar sırasıyla tesis içi, tesis dışı, ihracat ve stok işlemlerinden oluşmaktadır. Firmanın beyana konu olan atığı işlemesine ilişkin çevre izin lisansı mevcutsa ve kendi tesisinde geri kazanım/bertaraf işlemlerini gerçekleştirdiyse tesis içi seçeneğini işaretler. Ancak firma bu atığı geri kazanım/bertaraf amacıyla başka bir tesise gönderdiyse tesis dışı seçeneğini işaretlemelidir. Beyana konu olan atık ihraç edildiyse ihracat seçeneği, tesiste stokta tutuluyorsa da stok seçeneği işaretlenmelidir. İhracat ve stok için başka bilgi istenmez.

Yukarıda bahsedilen seçeneklerin tamamı kendi mevzuatına uygun şekilde yapılması zorunlu olduğundan doğru seçeneğin işaretlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bunlara ilave olarak, tesis içi seçeneği işaretlendiğinde “Atık İşleme Yöntemi” de doldurulur ve o atığın beyanı kaydet butonuna basılarak tamamlanmış olur. Ancak tesis dışı seçeneği işaretlenirse “Atık İşleme Yöntemi” (R/D kodları) seçildikten sonra “Atık İşleme Tesisi” de seçilerek işlem tamamlanır. Burada şu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Atık İşleme Tesisleri seçilen Atık İşleme Yöntemi ile uyumlu olarak seçilebilir. (Örnek; R5 yöntemi seçildiyse, sadece R5 işleme lisansına sahip tesisler seçilebilir.). Beyan edilen tehlikeli atığa ilişkin tüm bilgiler taşıma esnasında kullanılmak zorunda olan Ulusal Atık Taşıma Formunda (UATF) da yer almaktadır.


Eğer listede atık işleme tesisini bulamıyorsanız konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimlerine danışınız.

Şimdi Arayın : 0 212 606 03 24

E-mail Gönderin : e-atik@eag.com.tr